Banverket protesterar mot flygbränslebeslut

Banverket har idag reagerat kraftigt mot beslutet om en miljöprövning av deras transport av flygbränsle till Arlanda.
Det handlar årligen om en miljon ton flygbränsle som ska transporteras på järnväg över flera känsliga vattentäkter i Uppland. Att kommunerna nu får en möjlighet att säga nej till miljöfarliga tågtransporter ser banverkets chefsjurist Leif Aulin som ett dråpslag mot trafiken med järnvägsgods i hela Sverige.