Insidermisstankar

Finansinspektionen har upptäckt två fall misstänkta insiderbrott. I båda fallen handlar det om försök att vilseleda aktiemarknaden, så kallad otillbörlig kurspåverkan. Sammanlagt är det tre personer som är misstänkta. Utredningarna övertas nu av åklagare på Ekobrottsmyndigheten.