Kundstorm mot Handelsbanken

Idag fredag blev Handelsbanken Liv nerringt av upprörda kunder. Handelsbanken Liv är nämligen det senaste i raden av försäkringsbolag som höjer sina grupplivförsäkringspremier.
Till exempel så har dom kunder som är äldre än 50 år fått en kraftigt höjd premie, i vissa fall med mer än det dubbla. Handelsbanken Livs VD Barbro Johansson säger till Ekot att det handlar om en omläggning av premierna, det vill säga att kunderna får betala vad det verkligen kostar för var och en. Förut fördelades kostnaderna på alla kunder. Barbro Johansson säger också att hon är orolig för att Handelsbanken Liv ska förlora kunder men säger samtidigt att man måste anpassa premierna till den verkliga kostnaden.