Hårdare säkerhetskrav dyrt för rederierna

Om ett och ett halvt år ska FN:s nya säkerhetsregler för sjöfarten träda i kraft. För färjepassagerarna kan det betyda långa köer och kroppsvisitation innan de får gå ombord.
För rederier och hamnar kan de nya kraven på säkerhet bli en dyr historia. Tryggve Ahlbom, som är säkerhetschef på rederiet Stena line, säger att företaget räknar med att tvingas satsa en hel del pengar på att kunna leva upp till de nya kraven. – Det är klart att vi måste anpassa oss efter de krav som myndigheterna ställer på oss och det får vi bara genomföra, säger han. – I och med att vi ännu inte har sett hur förslagen ser ut, är det omöjligt att säga hur omfattande ombyggnationer det skulle röra sig om. Men det kommer att kosta en slant, det är vi övertygade om, säger Tryggve Ahlbom. Oklart om kostnaderna Exakt hur många slantar det blir fråga om vill alltså Stena line vänta med att berätta. Inte heller något av de andra stora rederierna Ekot har pratat med vill nämna några summor innan Sjöfartsverket har tolkat vad bestämmelserna innebär för förändringar för de svenska rederierna och hamnarna. Det handlar troligen om att bland annat bygga om terminaler och skärpa kontrollen av gods och passagerare. Högre säkerhetsberedskap Från 1 juli 2004 ska grundnivån på säkerheten vara betydligt högre än idag, och det ska finnas beredskap för att snabbt höja säkerheten ytterligare om myndigheterna bedömer att det finns hot mot exempelvis en hamn eller en färja. Då kan passagerarna får vara beredda på både kroppsvisitering och röntgen av allt bagage. Det blir med andra ord ungefär samma säkerhetsnivå som gäller på internationella flygplatser sedan drygt ett år tillbaka. Kostsamt för rederierna Stena line har trafik från Sverige till både Tyskland och Danmark. Den stora terminalen finns i Göteborg, och frågan är om det finns pengar till att hålla samma säkerhetsnivå även på de två mindre terminalerna i Varberg och Karlskrona? – Det måste ju bara göras, så det kommer att ske, säger Tryggve Ahlbom. Men kan det bli så kostsamt för er att ni drar in trafik från de mindre terminalerna? – Nej, inte som vi ser det i dag. Och det är ingenting vi kan spekulera om i dag. Nu handlar det om att anpassa sig till de nya kraven, hur de nu ser ut, säger Tryggve Ahlbom vid Stena Line.
Jenny Carlsson