USA går Blix till mötes

USA sa natten mot lördag att man tänker dela med sig av underrättelsematerial om Iraks vapeninnehav till FN:s vapeninspektörer. Chefen för vapeninspektörerna - Hans Blix - har upprepade gånger bett USA om informationen. "Om USA och Storbritannien är övertygade och säger sig ha bevis om att Irak gömmer förbjudet material, så borde det vara självklart att FN:s vapeninspektion får reda på det så att inspektörerna vet var dom ska leta", sa Blix senast på fredagskvällen.
USA har tidigare sagt sig vara tveksam att ge inspektörerna känslig information av rädsla för att Irak skulle få reda USA:s underrättelseverksamhet