USA-veto mot Israelresolution

USA la natten mot lördag in sitt veto i FN:s säkerhetsråd mot en resolution, som fördömde Israel för att tre FN-medarbetare dödats den senaste tiden på ockuperade palestinska områden Syrien hade lagt fram resolutionen, som också krävde att israeliska soldater avstår från överdriven användning av våld på dom palestinska områdena och att Israel till fullo rättar sig efter Geneve-konventionen om skydd av civila i krigstid.
12 av säkerhetsrådets 15 medlemmar röstade för förslaget - inklusive Storbritannien. Två lade ner sina röster och bara USA röstade emot. Eftersom USA som permanent medlem i FN:s säkerhetsråd har vetorätt gick resolutionen inte igenom.