EU:s fiskeuppgörelse

Den uppgörelse om nästa års fiskekvoter som EU nådde i Bryssel på fredagskvällen, innebär också början till en ny - och billigare - fiskeripolitik i de 15 unionsländerna. Kvoterna för torsk och kummel sänks kraftigt i Nordsjön - men ändå inte tillräckligt jämfört med vad t ex de svenska och tyska regeringarna krävde. Men Brysseluppgörelsen innebär också ett försök ska att minska subventionerna till EU:s fiskeflotta och att begränsa fisketiderna till sjöss.
Statsbidragen till byggande av nya fiskebåtar försvinner efter 2004. Bidrag ska heller inte få ges till fartyg som vill öka sin fångstkapacitet. Och bidrag fram till 2004 ska inte få förstora fiskeflottan.