Datorer stals från Uppsala Universitet

Ett 20-tal datorer stals i natt vid ett inbrott i en av universitetes lokaler i Pollacksbacken i Uppsala. Polisen har ännu inte gjort någon teknisk undersökning på platsen så det är oklart om något annat har stulits från fastigheten.