Studentfusk vid Mälardalens högskola

Fem studenter vid Mälardalens högskola har stängts av från undervisningen på grund av fusk.
Fyra manliga studenter på ekonomiprogrammet i Västerås kopierade tidigare studenters tentamensresultat istället för att prestera ett eget. Studenterna blev avstängda från undervisningen i två månader. En kvinnlig student i Eskilstuna tog med sig anteckningar till tentamen men upptäcktes av en tentamensvakt. Hon har erkänt fusket och stängts av i en månad. Mälardalens studentkårs-ordförande Fredrik Persson är oroad över fusket som han tror är utbrett.