Skolsjutsdom väcker förhoppningar

Karlstads Kommun har nu studerat den regeringsrättsdom som kom i början av december som rör barns rätt till skolskjuts när föräldrar har delad vårdnad.
Enligt domen har barn rätt till skolskjuts från båda föräldrarnas bostad när de bor växelvis hos mamma eller pappa. Det finns dock en begränsning enligt Bengt Kjellberg, stadsjurist i Karlstads Kommun. Den här domen är prejudicerande enbart när föräldrarna bor i samma kommun och i samma skolupptagningsområde. Den gäller alltså inte för barn där föräldrar bor i olika stads- eller kommundelar, eftersom de då inte bor inom samma skolupptagningsområde.