Nya arbetsuppgifter på flygplatser oroar

Om ett år ska brand-och räddningsuppgifterna på landets statliga flygplatser inte längre skötas av värnpliktiga.
I stället ska den BEFINTLIGA flygplatspersonalen ta över uppgiften, och det ställer krav på deras fysiska status. Det här oroar facket, som befarar att de personer som inte uppfyller kraven kommer att sägas upp. Statstjänstemannaförbundet har nu skrivit ett brev till statsrådet Ulrica Messing på näringsdepartementet där man ber om hjälp. Västerås flygplats, som till viss del ägs av statliga Luftfartsverket, berörs inte. Där ställer man sedan länge fysiska krav när man anställer personal till arbetet ute på rampen, säger vd Göran Jansson till P4 Västmanland.