Högre fiskekvoter än väntat

Sent igår kväll enades länderna i EU om en ny fiskereform och kunde besluta om de nya fiskekvoterna för nästa år. Nu sänks många fiskekvoter, men sänkningen är inte så stor som EU-kommissionen från början föreslagit. Förhandlingarna gällde haven på västkusten, för Östersjöns räkning var kvoterna klara sen tidigare. Den svenska torskkvoten i Östersjön sänks med med 200 ton nästa år.
Sverige tillsammans med Tyskland röstade emot förslaget. Sverige ville ju bland annat ha ett totalstopp för torskfisket. Den svenska kvoten för torsk i Östersjön nästa år ligger på 15 003 ton.