Bostadslösa placeras i Sivik

De bostadslösa i Lysekil ska få tillfälliga bostäder i friggebodar eller arbetsbodar i närheten av Siviks camping.
Den lösningen arbetar socialförvaltningen på, sedan det blivit alltfler som saknar bostad. I Lysekil finns det idag mellan 10 och 15 bostadslösa, de flesta ensamstående män med missbruksproblem. Bengt Mattsson på individ- och familjeomsorgen i Lysekil säger till tidningen Bohusläningen, att man tänkt både på de bostadslösa och på vanliga hyresgäster, när man erbjuder lösningen med baracker utanför staden.