Glasriket ber regeringen om hjälp

Nu vill Glasriket ha hjälp av regeringen att utveckla glasnäringen i regionen. Med hjälp och stöd från regeringen vill man öka försäljningen och antalet besökare till området. Dessutom vill man att det satsas mer på forskning och utvecklingen av design och formgivning.
I en skrivelse till näringsminister Leif Pagrotsky framhäver både kommunerna och länsorganisationerna i Kalmar- och Kronobergslän att Glasriket redan har ett unikt samarbete mellan offentlig förvaltning, näringsliv och högre utbildning och att det är ett nätverk som bör stöttas och utvecklas.