Hylteföretag expanderar

Verkstadsföretaget Kendrion Mefa i Kinnared ska investera melan 30 och 50 miljoner kronor de närmaste fem åren. Produktionen ska öka vilket beräknas leda till ett tiotal nyanställningar.
En förutsättning är att myndigheterna ger nödvändiga miljötillstånd.. De närmsta bostadshusen ligger ett 60-tal meter från industrin och skulle kunna drabbas av ökade störningar i och med att företaget bygger ut åt det hållet. Mefa har idag drygt 100 anställda, och tillverkar komponenter av pressad plåt till i huvudsak bilindustrin. Bolaget ingår i den holländska koncernen Kendrion och är direktleverantör till bland annat Volvo och Saab.