Fem lodjur får fällas i Norrbotten

Naturvårdsverket har beslutat att 109 lodjur får fällas i Sverige i vinter - 64 djur inom renskötselområdet och 45 utanför. I Norrbotten får fem lodjur fällas väster om lappmarksgränsen - lika många som tidigare år.
Förra vintern fälldes 100 av tillåtna 114 djur i hela landet, där det finns totalt mellan 1 500 och 1 800 lodjur.