Läkemedel används ofta felaktigt

Felaktig läkemedelsanvändning är vanlig, något som ofta leder till sjukhusvård, konstaterar Sahlgrenska Akademin i en ny studie.
Felaktig dosering, praktiska svårigheter och otillräcklig effekt tillhör de vanligaste problemen med läkemedel. Läkemedelsrelaterade problem ger många sjukskrivningar och höga samhällskostnader, 5- 28 procent av inläggningar på sjukhus orsakades av felaktig medicinering, visar studier i USA och Västeuropa. Läkemedelskonsumenterna behöver mer rådgivning, konstaterar Sahlgrenska Akademin, och här är apotekspersonalen viktig. Därför har en särskild rådgivningsmodell utvecklats och prövats på olika Apotek.