Pensionärsfrågor

Det är många pensionärer som nu ringer till Försäkringskassan med frågor om sin pension - anledningen är att det just nu skickas ut nya pensionsbesked till länets 115 000 pensionärer eftersom det nya pensionsssystemet träder ikraft vid årsskiftet.
Det som nu redovisas i utskicken är pensionen före skatt - först i samband med januariutbetalningen komer skatten att dras och då kommer alltså pensionens storlek efter skatt att redovisas. Anleningen till att skatteavdraget görs senare är att alla kommuner ännu inte har fastställt sin kommunalskatt det säger man på Försäkringskassan. Den största förändringen är att pensionerna höjs och att alla samtidigt beskattas.