Skola för utsatta barn hotad

Barn- och ungdomspsykiatrin på Borås lasarett hotar att dra sig ur ett samarbete med Borås kommun om att hjälpa barn med allvarlig psykisk ohälsa. Anledningen är att kommunen tänker fyrdubbla hyreskostnaden.
Verksamheten heter terapiskolan och har funnits i många år i lokaler på Trandared i Borås. Där erbjuds barnen både skola och psykiatrisk behandling. Barn- och ungdomspsykiatrin vid Borås lasarett ställer upp med behandlingspersonal och läkare. Lasarettet betalar också hyra för de lokaler där vårddelen av verksamheten håller till. Men Borås kommun och Trandareds kommundel behöver lokalerna för förskola och därför har kommunen tagit fram ett förslag om att flytta terapiskolan till Sjöbo. Hyreskostnaden per år skulle öka från runt 80 000 till över 320 000 och så mycket tänker barn- och ungdomspsykiatrin inte betala. Ett kompromissförslag från lasarettet har bemötts med tystnad från kommunen. Därför hotar nu barn- och undomspsykiatrin med att avbryta samarbetet och dra tillbaka sin personal från terapiskolan när vårterminen är slut.