Skolprotester i Okome

Föräldrarna till barn i Okome skola protesterar mot Falkenbergs kommuns planer att ge plats för förskolebarn i skolan från och med nästa termin, när den allmänna förskolan införs.
- Vi föräldrar kan inte förstå hur ni kan räkna ut att barnen har 140 kvadratmeter för mycket att röra sig på, när klass 5 sitter uppe på vinden, där det är oisolerat och 15 grader varmt, skriver Linda Johansson, mamma till av eleverna till Ingermar Johansson, Falkenbergs nya kommunråd. Föräldrarna vill att förskolebarnen i stället ska få flytta in i en villa bredvid skolan, en villa som tidigare använts som lekskola. Men det alternativet blir för dyrt enligt Ing-Marie Börjesson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Falkenberg, som säger att det bara går 76 elever på Okomeskolan, fast den är avsedd för 120 elever.