Ovanligt hög hittelön för arkeologiskt fynd

Drygt 2 miljoner kronor fick lantbrukaren Björn Engström i Othem i hittelön för den stora vikingaskatten han hittade för några år sen vid Spillings i Othem.
Det är riksantikvarieämbetet som delar ut hittelönen som är ovanligt stor eftersom skatten anses som särskilt unik, den är enligt riksantikvarieämbetet av riksintresse och världens största vikingatida skatt som hittats. Björn Engström hittade föremål från skatten redan 1983 och 1998, och under sommrarna 1999 och 2000 gjordes utgrävningar på åkern vid Spillings i Othem. Då hittades skatten som bland annat bestod av armbyglar, mynt, halsringar och andra smycken, totalt 65 kilo silver och 20 kilo brons. Nu har lantbrukaren Björn Engström alltså belönats med en hittelön på drygt 2 miljoner kronor.