Ny ordförande för LRF ungdom

Marcus Westberg från Hamra har valts till ny ordförande för LRF ungdom på Gotland.
Han efterträder Robert Lundberg från Eke som varit ordförande i fyra år. Det var vid LRF ungdomens länsstämma i förra veckan som Marcus Westberg alltså valdes till ny ordförande. Under 2003 kommer LRF ungdomen huvudsakligen att arbeta med information till skolor om lantbruk, både i syfte att nyrekrytera till lantbruket men också för att öka kunskaperna som konsumenter. En annan prioriterad verksamhet är utbyte och studieresor till andra regioner.