Kritik mot att jämställdhetsgrupp läggs ned

Gävle kommun lägger ned sin jämställdhetsgrupp den sista december. Och Ulla Andersson, tillträdande oppositionsråd i vänsterpartiet, är kritisk, och tycker beslutet är helt oacceptabelt.
Hon ser det som ett sätt för de mäktiga i kommunen att lägga locket på då rösterna för jämställdhet blir för starka. Beslutet att lägga ned jämställdhetsgruppen togs av alla politiska partier utom vänsterpartiet. Centerns oppositionsråd Urban Sjölander var en av dem som röstade bort Ulla Anderssons jämställdhetsgrupp. Han menar att det är bra för en ny kommunledning att starta på ny kula, och inte överta gamla verksamheter. Ulla Andersson säger att hon inte sett några ansträngningar för att hitta en ersättning till jämställdhetsgruppen nästa mandatperiod. Enligt henne är kommunen långt ifrån jämställd, och hon tror att de frågorna kommer att glömmas bort under nästa mandatperiod.