Olustig försäljare retar brandkåren

Många hushåll i länet har fått påhälsning av försäljare som vill sälja brandvarnare och brandsläckare, och det med en försäljningsstil som uppfattas som påträngande och aggresiv. Säljaren har kläder som liknar brandkårens och uppger att han ska kontrollera brandsäkerheten i bostaden.
Leif Malmberg, som arbetar med brandsäkerhet på Nerikes Brandkår, är mycket kritisk till metoden och uppmanar den som får besök av försäljaren att vända sig till polisen. Leif Malmberg håller kurser i brandsäkerhet i hela länet. Både i Askersund, Laxå, Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro har han träffat människor som berättar om olustiga besök från säljarna. Hans egen familj har fått besök av säljarna vid två tillfällen. De har velat komma in och hävdat att de ska kontrollera brandsäkerheten i bostaden.