Se upp med cateringmaten

Många cateringföretag i Jönköpings kommun slarvar med hygienen och bristerna är så allvarna att kunderna kan bli sjuka.
Det visar en undersökning som miljökontoret i Jönköping gjort. Och bristerna är många, snligt hälsoskyddsinspektör Per Nilsson. Av de 33 inspekterade cateringföretagen i Jönköping så är det bara ett fåtal som klarar sig utan några allvarliga anmärkningar. De vanligaste anmärknignarna är att maten hålls varm för länge och på ett för dåligt sätt, dessutom kritiseras trånga och smutsiga kök och dålig hygien - brister som kan göra maten farlig. Enligt Per Nilsson var en del företag så slvariga att de riskerar att få sina cateringtillstånd indragna.