Budgetarbete tar ingen hänsyn till verkligheten

Nu riktas kraftig kritik mot hur budgetarbetet i landstinget fungerar. I en ny revisionsrapport framgår det att de olika klinikcheferna inte i tillräcklig utsträckning är delaktiga när budgeten utformas. Ofta finns det inget samband mellan klinikernas verksamhet och vad den verksamheten kostar, vilket gör att många landstingsanställda anser att budgeten är orealistisk och därför bryr de sig inte heller om att hålla sig inom dess ramar.
75 chefer har svarat på enkäten som ligger till grund för rapporten och många är missnöjda.