Svensk kritik mot EU:s fiskebeslut

Jordbruksminister Ann-Kristin Nykvist och miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand är besvikna på EU:s beslut i går kväll om fiskepolitiken.
Ann-Kristin Nykvist säger att EU missat chansen att få en ansvarsfull fiskepolitik och att hon är bevsiken över att de ekonomiska intressena är starkare än miljöhänsynen Miljöpartiet har kraftigt verkat för ett torskfiskestopp, och språkröret Maria Wetterstrand säger att uppgörelsen är ett misslyckande för EU:s fiskepolitik, en katastrof för torsken och andra fiskarter och i längden också en katastrof för fiskerinäringen. Wetterstrand tycker att det är viktigt att Sverige och Tyskland fortsätter arbetet med att få fler länder att säga nej till överfisket.