”Halverat torskfiske räcker inte”

EU:s nya fiskepolitik innebär att fiskekvoterna för torsk minskas – men det är långt ifrån tillräckligt enligt flera kritiker. Den svenska jordbruksministern ville ha ett totalstopp för att rädda fiskbeståndet. Även de svenska fiskarna är kritiska till beslutet.
– Jag menar det att kommissionen hade bra förslag, till både förvaltning och till flottan. Men medlemsländerna köpte inte detta och i och med detta kommer det ta längre tid för torsken att återhämta sig, säger Reine J Johansson, ordförande i Sveriges Fiskares Riksförbund. Han menar att det som måste göras nu är en översyn av vilka verkningar det ensidiga svenska torskstoppet egentligen har. Fiskereformen som EU antog sent på fredagskvällen innebär att kvoterna för torskfiske i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt minskas med ungefär hälften. Sverige och Tyskland ville ha ett tillfälligt totalstopp för fisket för att torskbeståndet skulle få chans att återhämta sig. De länder som var emot ett totalstopp är Frankrike, Spanien, Nederländerna och Storbritannien. Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist är mycket besviken på EU-beslutet: – Tyvärr har man missat chansen att få en ansvarsfull fiskepolitik. Det blev ett väldigt urvattnat beslut. Uppenbarligen var de ekonomiska intressena starkare än miljöhänsynen, och det beklagar jag. Vad menar du med de ekonomiska intressena? – Ja, uppenbart är det så att den svenska linjen som innebär att man måste följa försiktighetsprincipen, man måste följa de vetenskapliga-biologiska råden, det var inte tillräckligt stor uppslutning kring detta och det beklagar jag, eftersom vi kan riskera en kollaps helt enkelt. Även forskarvärlden är eniga om att ett totalstopp i torskfisket hade behövts . Kompromissen innebär dock vissa återhämtningsplaner - en minskning av fiskeflottans kapacitet och viss minskning av stödet till nyinvesteringar - men det är långt ifrån tillräckligt. – Rent biologiskt behöver vi ganska kraftiga åtgärder nu för att få en långsiktighet, det säger Fredrik Arrenius, chef på Havsfiskelaboiratoriet i Lysekil. Finns det risk för att fisken fiskas ut helt och hållet? Det är en svår fråga att svara på. Det bästa är sättet är ju att inte fiska torsken, för då har den största chansen. Man kan ju aldrig garantera någonting, oavsett vilket beslut man tar.
Helena Jansson