USA stoppar billiga läkemedel till fattiga

USA blockerar en internationell överenskommelse om att fattiga länder ska få köpa billiga läkemedel. 143 länder inom världshandelsorganisationen WTO är eniga om en modell – USA står ensam och säger nej.
Det blev inget avtal det här året – 2002 – för de sjuka i de fattiga länderna trots löftet i den stora handelsdeklarationen från mötet i Doha förra hösten. Detta innebär att miljoner människor inte får mediciner för att stoppa AIDS, HIV, malaria och tuberkolos. USA vill hindra billigare kopior USA bromsar hela uppgörelsen – oroligt för att en uppluckring i läkemedelspatenten kan tolkas för brett och inte bara beröra medicin mot AIDS, malaria och tuberkulos utan också leda till billigare kopior på mediciner mot diabetes och astma till exempel. Idag är läkemedelspatent skyddade i 20 år, men ministrarna i Doha gav förra året varje medlemsland i världshandelsorganisationen, WTO, rätt att bortse från regeln och själv tillverka läkemedlet om folkhälsan står på spel. Merparten av de fattiga länderna har inte resurser att göra medicin. Det har däremot Brasilien, Indien och vissa lågprisländer, som alltså skulle ges rätten att exportera. Konfliker kan bli följden I och med att förhandlingarna i Genève på lördagsmorgonen slutade utan en överenskommelse, finns risken nu att länder importerar och exporterar sinsemellan utanför WTO:s ram och att det hela landar i konflikter med USA och läkemedelsföretagen. Medan förhandlingarna pågått i år har många människor smittats av HIV. 40 miljoner människor - mer än fyra gånger hela Sveriges befolkning - är idag AIDS/HIV-sjuka. För dem och malaria och TB-sjuka har hoppet om billiga mediciner allvarligt bleknat. I februari ska förhandlingarna inom WTO återupptas, men kommentarerna efteråt idag vittnar om mycket låsta positioner.
Alice Petrén