Prestige kommer fortsätta att läcka

Den sjunkna oljetankern "Prestige" utanför den spanska Atlantkusten kommer att fortsätta att var en tickande miljöbomb, varnade experter på lördagen.
Tätningarna av vrakets sprickor kommer bara hindra oljan från att läcka ut i ett år, sa chefen för den expertgrupp som arbetat för att stoppa läckaget. En fransk miniubåtplaneras ha avklarat arbetet med att försegla tankerns 14 läckor med metallskivor i mitten av januari. Prestige har läckt mer än 20 000 ton brännolja sedan den sjönk förra månaden. Samtidigt som arbetet pågår för att täta fartyget fortsätter mängder av olja att sköljas upp på de spanska stränderna. På vissa håll var oljetäcket 2,5 meter tjockt.