UD varnar för resa till Venezuela

Utrikesdepartementet avråder svenskar från att resa till Venezuela, på grund av det spända och osäkra läge som råder där.
Också Storbritannien uppmanar sina medborgare att lämna Venezuela. Utrikesdepartementet i Storbritannien anser att den politiska situationen och säkerheten i Venezuela blivit sämre. Sen början av december pågår en strejk mot president Hugo Chavez, med syfte att tvinga honom till nyval och stora demonstrationer hålls dagligen. Bland annat är landets oljeindustri satt nästan helt ur spel. Venezuela är världens femte största oljeproducent. Preesident Chavez har beordrat in militär inom vissa delar av industrin; Högsta Domstolen har förklarat strejken olaglig, men den fortsätter ändå.