Stora Enso bygger om för 755 miljoner

Skogsindustrikoncernen Stora Enso ska bygga om pappersmaskiner i Sverige och Frankrike för sammanlagt 83 miljoner euro, motsvarande cirka 755 miljoner kronor.
Investeringarna är ett led i det tidigare presenterade omstruktureringsprogrammet. I Sverige ska en pappersmaskin i Nymölla Bruk uppgraderas och moderniseras för 23 miljoner euro. Projektet ska vara klart i början av 2004.