Lättare överblick med satellitbevakning

Naturen i Blekinge övervakas med satellit. Lantmäteriet har fotogagraferat hela länet för att i framtiden kunna se naturens förändringar.
Hela landet kommer att vara kartlagt någon gång under 2003 och tanken är att forskare och länsstyrelser lättare ska få en överblick över stora landområden.