Gustavsvik får öppna igen

Örebro kommuns miljökontor beslutade sent på lördagskvällen att upphäva badförbudet på Gustavsvik. Kommunen har den här veckan tagit flera prover som varit bakteriefria.
Efter det och efter samtal med bland annat Smittskyddsinstitutet som de senaste veckorna analyserat ett tiotal bakteriefria vattenprover på uppdrag av badet, gör nu kommunens miljöchef Mats Helgesson bedömningen att badförbudet kan upphävas. Men Miljökontoret kommer i fortsättningen göra täta vattenprover för att kontrollera att pseudomonabakterien inte kommer tillbaka ännu en gång. Gustavsviksbadet som den här gången varit stängt sedan i början av december kommer junder söndagen att ha öppet som vanligt igen.