Små ändringar i Sifo-barometer

SIFO:s väljarbarometer för december är i stort sett oförändrad sen mätningen i november och samtliga riksdagspartiers siffor ligger i nivå med valresultatet i september.
Dom största förändringarna står moderaterna och folkpartiet för - en ökning med 0,9 procentenheter för moderaterna och en minskning med nästan lika mycket för folkpartiet. SIFO:s väljarmätning presenteras i flera morgontidningar på söndagen. (Svenska Dagbladet, göteborgsposten och Skånska Dagbladet)