Vinterkräksjukan kan komma tillbaka i jul.

Just nu är sjukhus i Uddevalla och Näl drabbade av det så kallade Caliciviruset, dock är Södra Älvsborgs Sjukhus förskonat.
Men risken att viruset kommer tillbaka ökar nu vid jul eftersom många människor då åker och hälsar på sina släktningar och vänner och på så sätt sprider viruset Smittskyddsläkaren på SÄS - Bo Bresky - säger till Radio Sjuhärad att man inom SÄS försöker skydda sjukhusen från vinterkräksjukan genom att isolera patienter som har kräkningar och att uppmana de anställda att stanna hemma om dom kräks eller har diarréer.