Mediciner leder till sjukhusvård

Mellan 5% och 28% av dem som måste läggas in på sjukhus läggs in på grund av felaktig medicinering,visar Sahlgrenska Akademin i en studie av forskningsresultat från USA och Europa.
Läkemedelsrelaterade problem ger dessutom många sjukskrivningar och höga samhällskostnader, konstaterar studien. En slutsats är, att läkemedelskonsumenterna behöver mer och bättre rådgivning, så att man tar sina mediciner på rätt sätt och att Apoteken här har en viktig roll.