Asylexplosion efter Schengen

Sverige får ta emot en allt större andel av dem som söker asyl i EU-länderna efter det att Sverige förra året gick med i Schengensamarbetet med slopad gränskontroll.
En undersökning som Utrikesdepartementet, UD, har gjort visar att det skett en fördubbling, från strax över 16 000 asylsökande året före Schengeninträdet till förväntade 33 000 asylsökande i år. Samtidigt har Sveriges andel av asylsökande mer än fördubblats, jämfört med liknande länder i EU, från 4,3 till 10% av det totala antalet asylsökande.