Arvsskatt ändras

Arvsskatten mellan makar kan komma att försvinna från och med halvårsskiftet 2003.
Det föreslår skatteutredningen enligt vad Dagens Nyheter uppger. Arvsskatten mellan makar har fått hård kritik, eftersom den kan tvinga en efterlevande make att flytta från en bostad med högt taxeringsvärde, då halva värdet av den gemensamma bostaden blir arv och måste beskattas.