Ny förskoleavdelning i Gällivare

Införandet av den allmänna förskolan för fyra- och femåringar nästa år innebär att ytterligare en avdelning öppnas vid Älvens förskola i Gällivare. Där kommer det då att finnas 18 barn, till en kostnad av en miljon kronor.
Laila Furskog vice ordförande i barn-, utbildnings- och kulturnämnden känner glädje över att få vara med att besluta om att öppna en nu förskoleavdelning.