Ulfab frias

Socialstyrelsen friar ambulansföretaget Ulfab efter en incident i Motala tidigare i år. En ung man hade ramlat å slagit i huvudet med togs inte med till sjukhus.
Enligt ambulanspersonalen ville mannen inte följa med till sjukhus. Men ord står mot ord, konstaterar socialstyrelsen. Ulfab uppger att åtgärder vidtagits, bland annat finns numera en blankett där patienten ska skriva under att han eller hon avstår ambulanstransport. Något som socialstyrelsen är nöjd med.