Kvicksilver i influensavaccin

Många av influensavaccinen innehåller kvicksilver som konserveringsmedel. Men det här är ingenting som man på vårdinrättningarna informerar patienterna om. Annika Linde, influensaexpert på Smittskyddsinstitutet, säger att det inte finns någon lag som tvingar vårdpersonal att informera patienterna om kvicksilvret, eftersom det giftiga ämnet förekommer i så små mängder. Dessutom anses det inte vara farligt.
7-8 vaccinsorter används i Sverige idag. Trots att det idag finns alternativa konserveringsmedel så förekommer giftet fortfarande i flera vacciner.