Strid om värme till kycklingar

På Hjulebergs egendom i Abild utanför Falkenberg funderar godsägaren Anders Treschow på att skrinlägga sina planer på att föda upp kycklingar i stor skala. Detta sedan miljöpolitikerna i Falkenbergs kommun förklarat att de tycker att stallet ska värmas med flis eller annan förnyelsebar energi.
Treschow säger till P 4 Radio Halland att det skulle bli mycket dyrare att sätta in en biobränslepanna än att värma kycklingstallet med olja. Hans Bertilsson som är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden - säger att lagen helt klart ger stöd för att ställa krav på alternativa energislag. Men kostnaden för exempelvis biobränsle måste också vägas mot nyttan för miljön - och någon sådan avvägning har miljöpolitikerna inte gjort - eftersom de inte hade fått veta vad olika alternativ skulle kosta. Det är länsstyrelsen som avgör vilka villkor som ska gälla för en eventuell kycklinguppfödning på Hjuleberg.