Helsingborg i kamp mot vräkningar

Med projektet Hållbart boende vill Helsingborgs stad minska antalet hushåll som riskerar att hamna i bostadslöshet.
På den allt tuffare bostadsmarknaden kan det räcka med några missade hyresinbetalningar eller att man uppfattas som störande för att man ska förlora sin bostad - Det kan vara så att du planerar en dubbel hyra vid nästa månadsskifte och sen när du väl är där så fungerar inte det och då kommer du i en ond cirkel som du kan behöva hjälp att ta dig ur, säger Lena Persson, gruppledare på Möjligheternas hus i Helsingborg. Idag vräks ett femtiotal hushåll varje månad i Helsingborg, enligt Lena Persson. Genom projektet Hållbart boende är det meningen att det inte ska behöva gå så långt för den som hamnat efter med hyran, eller som dragit på sig klagomål från grannarna. En hyresrådgivare ska kunna lägga upp en avbetalningsplan för den som inte skött sina betalningar, och en särskild bostadssekreterare på socialförvaltningen ska kunna medla med hyresvärd och missnöjda grannar. En del av dom som behöver den här hjälpen är ensamstående föräldrar som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Antalet bostadslösa barnfamiljer har ökat i Helsingborg dom senaste åren. Det kan också vara familjer med utländsk härkomst, som har svårt att anpassa sig till ett nytt boende. Projektet ska finnas i två år, och Helsingborgs stad får bidrag från Socialstyrelsen under den tiden. Om det metoden är framgångsrik ska den integreras i den vanliga verksamheten. - Målet är givetvis att vi ska kunna minska vräkningar och att människor i större omfattning ska kunna bo kvar, säger utvecklingsledaren på Möjligheternas hus, Else Ahlgren.