Ängslador ska kartläggas

Nu ska antalet ängslador i länet inventeras.
Det är länsstyrelsen som vill sätta igång arbetet med att dokumentera hur många ängslador som finns kvar i dag och hur många som fanns för 50 år sen. Om det sen görs insatser för att bevara de lador som finns kvar kan inventeringen användas som underlag i det arbetet.