Stipendium till odlande bröder

Fyra bröder får i år Markaryds kommuns landsbygdsstipendium.
Det är Lars, Jan, Börje och Sven Jansson, lantbrukare i Skararp som får stipendiet. Bröderna har sedan ett 20-tal år framgångsrikt arbetat med mjölkproduktion, skogsbruk och farmartjänst. Dom följer hela tiden med utvecklingen och söker ständigt nya vägar, enligt kommunens motivering. Landsbygdsstipendiet är på 10 000 kronor och delar varje år ut till personer som stått för goda initiativ som skapat förutsättningar för en levande landsbygd.