Strid om yttrandefrihet

SIMRISHAMN. Den politiska oppositionen i Simrishamn anser att den moderata kommunledningen förhindrar en fri debatt.
Socialdemokraten Christer Granqvist hävdar att han hindrades från att argumentera för en skattehöjning när fullmäktige beslutade om nästa års skatt.
– Man har bara rätt att avvisa någon från talarstolen eller fullmäktigemötet om personen är våldsam eller berusad. Och jag tycker inte att jag var någotdera, säger Christer Granqvist. Socialdemokraterna har överklagat skattebeslutet och vill att länsrätten granskar hur det gick till vid fullmäktigemötet. Kommunstyrelsens moderate ordförande Christer Akej avfärdar det hela. – Trams! Jag har inget annat ord än trams för det, säger Akej. Ärendet handlade om den kommunala utdebiteringen, alltså om skatten. Men socialdemokraterna ville diskutera detaljer i skolan. Och det är en annan sak. Men Christer Granqvist tycker att Akej borde ta kritiken på större allvar. – Är det hans syn på demokrati att beteckna det här som trams blir jag än mer upprörd och ledsen.