Förvirring råder kring äggdonationer

Vid årskiftet blir äggdonationer tillåtna i Sverige - Men vid landets fyra nordligaste landsting råder förvirring kring hur arbetet ska organiseras. Varken i Jämtland, Norrbotten eller Västernorrland finns pengar avsatta eller planer på hur patienterna ska tas omhand. Ägggdomationerna kommer att äga rum i Umeå och där säger kvinnoklinikens verksamhetschef Inga Sjöberg att det är socialstyrelsen som har dröjt med att utforma riktlinjer och därför råder okunskap på klinikerna.