Svårt för etikgrupp att komma igång

Landstingets nya etikgrupp har ännu inte fått något svar från landstingets ledning om vilken ställning gruppen ska ha.
Värdefrågor och prioriteringar i vården är av största vikt, skriver gruppens ordförande, som nu kräver svar, så att etikgruppen ges möjlighet att arbeta kraftfullt för en etisk medvetenhet i vården.