Färre julbränder i år

Vi blir allt bättre i Sverige på att hålla koll på våra levande ljus i jultider. Antalet julbränder, alltså bränder orsakade av att man till exempel glömt att blåsa ut sina adventsljus eller liknande, har nämligen hittills i år varit färre i jämförelse med förra året. Varken Nybro, Oskarshamn, Borgholm, Emmaboda eller Kalmar har haft några julrelaterade bränder i år. I Västervik har det varit några stycken, men än så länge verkar det som om bränderna även där är färre än förra året.
Hittills har det rapporterats om 101 bränder i hela landet där orsaken varit kvarglömda adventsljusstakar eller liknande och det är 23 färre än i fjol.